Algemeen

De postduivensport wordt in de familie Pero al zowat 100 jaar beoefend. Het begon met opa Jan Pero (1889-1956) die vele jaren uitstekend presteerde op de kortere afstanden (tot Orleans). Bij zijn overlijden in 1956 werden zijn duiven onder zijn zonen verdeeld, maar zijn stamkoppel (8 en 9 jaar oud) werd verkocht voor 500 gulden, destijds circa 10 weeklonen voor een werkman.

 

 

opa Jan Pero omstreeks 1945

 

Zoon Hendrik, Willems vader, (1915-2002) vloog voor de 2e wereldoorlog samen met zijn vader Jan. Na de oorlog speelde Hendrik enkele jaren zelfstandig en van 1950 tot 1958 samen met zijn broer Sjef op diens erf. Vanaf 1958, toen Willem interesse in duiven toonde, ging Hendrik weer op eigen erf spelen. De broers Hendrik, Walter en Sjef hebben tot op hoge leeftijd met de duiven gespeeld, waarbij Sjef en Walter op de vluchten tot 500 km tot de top van de CC Eindhoven hebben behoord. Hendrik heeft ook altijd behoorlijk gepresteerd en deed ook graag mee op de dagfond en overnachtfond.

 

 


 

Willem (3e generatie), geboren in 1946, speelde tot 1970 met vader Hendrik samen en ging na zijn huwelijk zelfstandig spelen, in eerste instantie op de programmavluchten, maar na zijn pensionering in 2003 enkel nog op de zware fond. De laatste jaren wordt hoofdzakelijk op de ZLU vluchten gevlogen (ochtendlossingen), maar af en toe wordt er ook nog gespeeld op de NPO Marathonvluchten met middaglossing. Als echter voor de dag van lossing zuidwesten wind wordt voorspeld, dan worden er geen duiven ingezet, want dan vallen er ongetwijfeld nachtvliegers en is het in Willem’s opinie geen eerlijk concours meer. 

 

1958: mijn eerste jonge duiven ooit

Stamduiven

Stamduif A NL-94-9426159 “Het Bolleke” duivin; eigenaar Lei v.d. Eijnde uit Someren-Eind.

 

Bolleke een kruising van de rassen Wim Bax, P.v.d.Eijnden en Jo Melis, won diverse prijzen op Barcelona en Perpignan. In 1999 won zij de 11e nationaal Barcelona, als enige oostelijke duif in de kop van de uitslag. Bolleke werd ook moeder van “Amalia” van Lei v.d. Eijnde, winnares van de 2e nationaal Barcelona 2004 (1e nationaal duivinnen).

Willem had jarenlang, tot zij niet meer bevruchtten c.q. legden, een zoon en twee dochters van het Bolleke, volle broer en zusters van Amalia, op zijn kweekhok. Momenteel heeft hij 16 klein- en achterkleinkinderen op zijn hokken.

Bolleke is overgrootmoeder van Jetje 600 van Wim Verbaal, 1e asduif ZLU Barcelona 2009-2012. Jetje 600 won op Barcelona: 2009  8.042d. 330e, 2010 7.016d. 666e , 2011 26.068d 37e, 2012 25.320d. 79e en op Perpignan 2010 5.409d. 39e. De vader van Jetje werd 15e asduif ZLU Barcelona 2006-2008.

 

Stamduif B NL-95-4187446 “Dorus” doffer; eigenaar Wim Verbaal uit Valkenswaard.

Dorus, een kruising van de rassen Delbar, v.d.Wegen, v.Zelderen en Kuijpers, was een topvlieger op de zware fond. Hij won 11 prijzen vnl. op de ZLU vluchten, w.o. 8e nationaal Barcelona 2001, 40e nat. Perpignan 1998, 62e nat. Perpignan 2001 en was 1e kampioenduif afd. 3 ZLU vluchten 2001.

Dorus is overgrootvader van Jetje 600 van Wim Verbaal, 1e asduif ZLU Barcelona 2009-2012.

Willem had, tot zij niet meer legde, een dochter van Dorus op zijn kweekhok. Momenteel heeft hij nog kleinkinderen op zowel vlieg- als kweekhok. Op zijn vlieghok heeft hij momenteel 35 klein- en achterkleinkinderen.

Stamduif C NL-00-4018418 “de Sterke” doffer; eigenaar Wim Verbaal uit Valkenswaard.

De Sterke, een kruising P.v.d.Eijnden, van Zelderen en v.d.Wegen, was een topvlieger en naar later bleek ook een topkweker. Hij was driemaal 1e asduif ZLU Perpignan, 2002-2005, 2002-2006 en 2003-2006, maar vloog ook kop vanuit Barcelona en Dax. De huidige topduiven van Wim Verbaal “Mr. Blue” o.a. 1e afd 3 Marseille en “Sabbatical” zijn zonen van hem.

Willem heeft 4 kinderen, 2 halfbroers en diverse kleinkinderen van de Sterke op zijn kweekhok. Op het vlieghok heeft hij momenteel 66 klein- en achterkleinkinderen.

Stamduif D NL-04-1943080 “Das Fantoom” doffer, gekweekt door Krijn v.d. Berg uit Oegstgeest en gevlogen door Willem.

Das Fantoom, een kruising Wim Muller en Cas v.d. Graaf, door Willem als jonge duif verkregen door een duivenruil, werd 22e asduif Barcelona ZLU 2008-2011. Behalve viermaal op rij vanuit Barcelona won hij ook prijzen op St.Vincent, Dax en Carcassone. Vanaf 2012 is hij op het kweekhok geplaatst. Als vliegduif werd er pas vanaf 2010 uit hem gekweekt.

Momenteel heeft Willem 11 kinderen en 20 kleinkinderen op zijn hok.

Stamduif E  NL-02-4179309 “Teun” doffer, eigenaar Wim Verbaal uit Valkenswaard.

Teun, halfbroer van de Sterke, stamduif C, is een kruising Peter v.d. Eijnden en Lei v.d. Eijnde (kleinzoon Rode Tarbes 1e internationaal Tarbes 1996). Teun was een geweldig goede fondduif en vloog liefst 4x binnen de eerste vijftig nationaal, telkens bij zware vliegomstandigheden. Ook was hij 4e asduif marathon fondspiegel 2005-2009. Ook presteert zijn nakweek bijzonder goed. Wim’s “Red Bull”, kleinzoon van Teun, is 3e asduif marathon fondspiegel 2013-2015 en won o.a. 3e Nat. Dax 2014. Een volle broer van de “Red Bull”, de “Kraag” van 2015, werd in 2017 1e kampioenduif Marathon in de CC Eindhoven. Van de ouders van “Red Bull” en de “Kraag” heeft Willem 1 broer en 2 zussen op het kweekhok en van de “Red Bull” een zoon.

Momenteel heeft Willem 4 kinderen en 23 kleinkinderen op zijn kweekhok.

 

 

Stamduif F NL-06-4062600 “Jetje 600”, duivin, eigenaar Wim Verbaal uit Valkenswaard.

 

Jetje 600 was 1e asduif ZLU Barcelona 2009/2012 en 2e internationale asduif Barcelona 2011/2012.

Momenteel heeft Willem 2 kinderen en 15 klein- en achterkleinkinderen van Jetje 600 op zijn hok.

 

De stamduiven A,B en C leven niet meer, stamduif D bevruchtte in 2017 niet meer, stamduif E bevrucht nog bijna alles.

 

Kweekduiven

In 2017 zullen 20 kweekkoppels aangehouden worden. Een tiental kweekduiven zijn geleend van Wim Verbaal.

Van deze kweekduiven zijn 11 doffers en 11 duivinnen rechtstreeks afkomstig van Wim Verbaal, 5 kwekers zijn aangekocht bij de Comb. Beckers-Willems uit Sittard, een van de beste Nederlandse Barcelona-hokken van de laatste jaren

 De overige kweekduiven zijn afkomstig van Lothar Lessmeister (lijn 1e internationaal Pau 2014), Jan van Engelen en enkele zelf door Willem gekweekte duiven. In 2015 en 2016 werden nog 3 jonge doffers en 1 duivin aangeschaft bij Marco Meijer uit St.Philipsland uit rechtstreekse Ko van Dommelen duiven.

Het kweekhok werd begin januari 2018 aangevuld met een duivin van Pipa Elite Centrum PEC met in haar stamboom nationale winnaars en asduiven. Met deze duivin zal geprobeerd worden wat meer snelheid in de fondduiven te krijgen. Deze duif kreeg hij van Pipa, omdat hij de kerstquiz 2017 had gewonnen.

Voor de afstamming, zie onder de button kweekduiven op de website.

 

 

Vliegduiven

 

In 2018 zal er worden gespeeld met 25 weduwnaars, 6 nestduivinnen en 30 jaarse paters/nonnen.

De belangrijkste vliegduiven zijn:

NL-2008-1783263 “Patience”, kampioenduif ZLU Valkenswaard 2012.

NL-2011-1958088 “Novastar”, met 6x prijs op 7x zetten op de ZLU vluchten.

NL-2015-1029895 “Bingo” 1e prijs Narbonne 2017 in NIC Valkenswaard

Willem speelt zijn duiven pas op 2-jarige leeftijd op de zware fond. Als jaarling worden zij ingespeeld tot de midfond, (circa 375 km).

De duiven vliegen maximaal 2 ZLU vluchten per jaar.

De helft van de weduwnaars 2018 zijn 2-jaarse nieuwelingen.

De 6 nestduivinnen zijn allemaal 2-jaarse nieuwelingen.

Helaas bleef in 2017 opnieuw een vaste duif achter t.w. “Battle King” van Barcelona.

 

Accommodatie

 

De 25 weduwnaars zitten op een hok van 9 meter. De nestduivinnen hebben een afdeling van ruim 2 meter tot hun beschikking.

De 30 paters/nonnen hebben een hok van 5 meter met 2 afdelingen en worden “op de deur” gespeeld.

De 1e ronde jonge duiven (ca. 40) komt op een hok van 4 meter en de 2e ronde jonge duiven op een hok van 6 meter.

De 20 kweekkoppels hebben een hok van 4 meter plus een grote ren tot hun beschikking. Daarnaast is er nog een ren voor de weduwduivinnen en voor mandenopslag, De hokken staan op het zuiden en oosten.

Verzorging

Willem houdt van orde en netheid op zijn hokken. Alle hokken worden dan ook dagelijks minimaal eenmaal schoongemaakt.  De duiven worden tweemaal daags in de voerbak gevoerd met de in de handel verkrijgbare standaardmengelingen, aangevuld met een beetje snoepzaad en P40.

In de winter wordt circa 30% gerst toegevoegd. Na het koppelen wordt geen gerst meer verstrekt.

In principe wordt er in het vliegseizoen volle bak gevoerd. Wat na een uur blijft liggen gaat naar de jonge duiven.

Dagelijks krijgen de duiven schoon water, verse grit en roodsteen. Regelmatig wordt het drinkwater aangezuurd met appelazijn, ook gaat er geregeld een teentje knoflook in de drinkpot. Bij het reformhuis wordt  tarwekiem-, lijnzaad- of maïsolie gekocht, waarmede het voer wordt aangelengd en met biergist wordt gemengd. 

Vanwege de grote verliezen aan de roofvogel worden de oude duiven van november tot/met februari niet meer losgelaten.

De jonge duiven blijven wel gedurende de hele winter uitvliegen, maar worden na de training direct binnen geroepen. Van 1 december tot 15 januari blijven zij echter ook binnen.

 De vliegduiven worden tussen 15 maart en 1 april gekoppeld. De kweekduiven begin februari. Koppels, waaruit gekweekt wordt, worden samengesteld, de rest kan vrij paren.

Medisch wordt er behalve de verplichte paramixo enting niets gedaan. Wel wordt  af en toe de dierenarts geraadpleegd en als die niets vaststelt wordt er ook niets gegeven.

Duiven, die ziekte verschijnselen vertonen worden of direct verwijderd of enkele dagen in quarantaine gezet. Knappen zij dan niet snel op, dan worden ze alsnog verwijderd, tenzij het een bewezen goede duif is c.q. er meerdere duiven dezelfde ziekteverschijnselen vertonen.
In dat geval wordt de dierenarts direct geraadpleegd.

Duiven, die aan het dolen zijn geweest, gaan ook altijd een aantal dagen in quarantaine.

De duiven krijgen eens  per jaar een druppel tegen luizen en wormen op de blote huid in de nek, waardoor zij  gevrijwaard zijn van luizen en ander ongedierte.

Kweekmethode

Getracht wordt zoveel mogelijk via lijnenkweek te kweken.

Met name de lijnen van de stamduiven worden als uitgangspunt gebruikt.

Deze duiven behaalden hun topprestaties op Barcelona en Perpignan.

Bij hun gezamenlijke nazaten zitten meerdere duiven, die met succes Barcelona hebben gevlogen.

De beste tot heden is de Stijn, door Willem gekweekt en door Wim Verbaal gevlogen, die over 2006/2008 de 15e beste ZLU Barcelonaduif is geworden. Helaas is deze vogel van Barcelona 2009 niet teruggekeerd. Zijn door Willem gekweekte halfbroer was in 2009 bij Wim Verbaal de 1e Valkenswaardse duif van Barcelona, terwijl een dochter van Stijn de 2e prijs won.

Deze dochter Stijn, Jetje 600, won in 2010 opnieuw een mooie prijs op Barcelona en beëindigde het seizoen met de 2e prijs in afdeling 3 op Perpignan. In 2011 behaalde deze duivin de 30e nationaal (37e internationaal) Barcelona en werd daarmede 33e internationale en 10e nationale asduif Barcelona 2009-2011, in 2012 behaalde Jetje 600 zoals ze nu heet de 32e Nat. en 79 Internationaal Barcelona en werd ze de 1e asduif Barcelona ZLU 2009-2012 en 2e Gouden Barcelonaduif 2010-2012. Internationaal werd zij 2e asduif 2011-2012.

De overige kweekduiven dienen als kruisingsmateriaal.

 

Prestaties

Zie hiervoor het prestatieoverzicht.

Na in 2014 op de WESM in de prijzen te zijn gevallen werd dit in 2015 opnieuw gepresteerd. Als enige duivenliefhebber in Oost Brabant lukte hem dit in beide jaren.

Er wordt getracht op alle ZLU vluchten, m.u.v. Agen jaarlingen, enkele duiven te zetten.